Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen | 27 januari 2016

Programma

13.30 – 14.00 uur - Inloop met koffie en thee 

14.00 – 15.00 uur - Plenaire lezing; Trauma verstoort de ontwikkeling 
Leony Coppens is orthopedagoog, klinisch psycholoog, supervisor VGCt en EMDR-practicioner. Zij is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van getraumatiseerde kinderen en geeft op dit gebied training en supervisie.
De eerste maanden en jaren in het leven van een kind zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de hersenen. Wanneer een kind in die fase als gevolg van traumatische gebeurtenissen chronische stress ervaart (en daarbij niet wordt gesteund door zijn ouders), kan dit vergaande negatieve gevolgen hebben. Leerkrachten komen deze gevolgen tegen bij het lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. In deze lezing neemt Leony Coppens je mee in de fascinerende wereld van de hersenen. Hoe komt het dat de hersenen van getraumatiseerde kinderen zich anders ontwikkelen dan van kinderen die in een veilige en voorspelbare omgeving opgroeien? Wat gaat er anders in de hersenen van kinderen die op jonge leeftijd chronische stress hebben ervaren? De antwoorden op deze vragen komen in deze lezing aan de orde en helpen je om het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter te begrijpen.

15.00 – 15.30 uur - Pauze 

15.30 16.45 uur - Workshopronde
Voor deze ronde heeft u keuze uit drie workshops, de definitieve workshop waarvoor u bent ingedeeld staat op uw badge. Ronde-indeling voor 27 januari:

 Workshop  Zaal
 Workshop 1  Bildung Boardroom one
 Workshop 2  Bildung zaal 2.1
 Workshop 3  Bildung zaal 2.2

Workshop 1: Zie mijn ware kleur 
Ellen Bron, Master in het begeleiden van gedrag, is groepsleerkracht op Interschool Ter Apel. De Interschool is een basisschool voor anderstaligen.
Je hoofd zit nog vol met de traumatische ervaringen die je hebt opgedaan. Je hebt afscheid moeten nemen van jouw hond, jouw kat, jouw vriendjes en helaas ook van je eigen familie en van jouw land. Daar ging je onderweg naar het beloofde land. De boot waarmee je verscheept werd bleek minder mooi te zijn dan gedacht. De golven waren hoog, je zag mensen verdrinken en voelde de angst van de mensen om je heen. Gelukkig kwam je terecht in Nederland. Eerst was je blij maar daarna overspoelden alle nieuwe indrukken jou. Een andere taal, andere normen en waarden, ander eten, alles om je heen is nieuw en onbekend. En dan….. mag je na drie dagen naar school, naar Interschool in Ter Apel. Je voelt je er welkom en thuis en vraagt je af hoe het kan dat je nu kunt ontspannen en weer hardop durft te lachen…
Tijdens de workshop krijgen deelnemers een inkijk op de manier waarop Interschool haar onderwijs rondom deze kinderen organiseert. De focus zal liggen op gedrag leren herkennen en begrijpen, waarbij de rol van de leerkracht van cruciaal belang is. 

Workshop 2: (H)erkennen van trauma in de klas 
Marthe Schneijderberg is orthopedagoog op een Top Referent Trauma Centrum. Zij is gespecialiseerd in diagnostiek bij het vermoeden van traumagerelateerde problematiek en begeleidt ouders en leerkrachten in de omgang met getraumatiseerde kinderen.
Voor getraumatiseerde kinderen kan school een plek zijn waar ze zich veilig voelen en vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk is het echter vaak zo dat ze door hun gedragsproblemen op school in een negatieve spiraal terechtkomen die de traumaproblematiek juist versterkt. In deze workshop staat het doorbreken van de negatieve spiraal centraal. Leerkrachten kunnen door traumasensitief les te geven het gevoel van veiligheid en de veerkracht van getraumatiseerde kinderen vergroten, zodat ook deze kinderen zich zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied optimaal ontwikkelen. Strategieën die hiervoor de basis vormen komen aan bod: door een traumabril naar het gedrag van getraumatiseerde kinderen kijken, aansluiten bij hun gevoelens en gedachten en ze helpen deze te reguleren, opbouwen van positieve, stabiele relaties en omgaan met triggers. Voorbeelden uit de praktijk ondersteunen de theorie. 

Workshop 3: De invloed van trauma op de omgeving: Hoe blijft de leerkracht gezond?
Carina van Kregten is psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR-therapeut. Zij is ruim vijfentwintig jaar werkzaam in de zorg voor licht verstandelijk beperkte kinderen en gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van uit huis wonende getraumatiseerde kinderen.
De gevolgen van trauma reiken verder dan het getroffen kind en het gezin of de familie. Trauma heeft invloed op alle mensen rondom het kind, zoals hulpverleners en ook leerkrachten. Getraumatiseerde kinderen kunnen herstellen in de interactie met volwassenen die veilig en voorspelbaar zijn. Dat vraagt inspanning van leerkrachten. Zij houden het alleen vol als zij gezond en uitgerust zijn. Deze workshop gaat in op de mogelijke negatieve effecten op de gezondheid die optreden bij leerkrachten die lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Aan bod komen: secundaire traumatische stress, burn-out en uitputting van mededogen. Er worden manieren aangereikt om dit te herkennen en zoveel mogelijk te voorkomen. De leerkracht is daarin zelf een belangrijke schakel, maar ook leidinggevenden, directeuren, bestuurders en anderen kunnen een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werkomgeving. 
Werken met getraumatiseerde kinderen vraagt om een lange adem en om voortdurend uitrusten en herstellen. Zorg voor de leerkracht komt ten goede aan de leerlingen, collega’s, relaties en aan het beroep. 

16.45 uur Informele afsluiting & borrel